Satelitarne zdjęcia radarowe

Od 2011 roku dostarczamy zobrazowania z najlepszych komercyjnych satelitów radarowych. Oferujemy zobrazowania z podwójną lub pojednyczą polaryzacją, w kilku trybach rejestracji oraz w szerokiej gamie rozdzielczości przestrzennej. Duże doświadczenie zdobywamy w trwających projektach na dostawę wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych SAR do pomiarów interferometrycznych InSAR dla Państwowego Instytutu Geologicznego Polskiej Akademii Nauk.

Cechy zobrazowań radarowych

Obrazy radarowe powstają w wyniku rejestracji fal radiowych odbitych od powierzchni Ziemi. Satelity radarowe należą do tzw. grupy sensorów aktywnych co oznacza, że źródłem emisji fali elektromagnetycznej jest antena zainstalowana na pokładzie statku kosmicznego. Zaletą tego rodzaju sensorów jest możliwość wykonywania pomiarów niezależnie od pory dnia (dzień i noc) oraz warunków atmosferycznych (możliwość przenikania fal radarowych przez pokrywę chmur). Jakość pozyskiwanego obrazu zależy od szorstkości powierzchni, wilgotności gruntu i przenikalności elektrycznej.

Zobrazowania radarowe mogą stanowić uzupełnienie danych optycznych, ale równie często wykorzystywane są jako samodzielne dane.

Parametry produktu

Satelita Tryb rejestracji Polaryzacja Rozdzielczość przestrzenna [m]
TerraSAR-X Staring SpotLight Single (HH lub VV) 0.25
High Resolution SpotLight Single (HH lub VV) Dual (HH i VV) 1.00
StripMap Single (HH lub VV) Dual (HH i VV, HH i HV, VV i VH) 3.00
ScanSAR Single (HH lub VV lub HV lub VH) 18.50
Wide ScanSAR Single (HH lub VV lub HV lub VH) 40.00
Cosmo-SkyMed SpotLight Single (HH lub VV) 1.00
StripMap Himage Single (HH lub VV lub HV lub VH) 3.00
StripMap PingPong Dual (HH i VV, HH i HV, VV i VH) 15.00
ScanSAR WideRegion Single (HH lub VV lub HV lub VH) 30.00
ScanSAR HugeRegion Single (HH lub VV lub HV lub VH) 100.00
Radarsat HH, VV, HV, VH 5.00
Kompsat-5 High Resolution Single (HH lub VV lub HV lub VH) 1.00
Standard Single (HH lub VV lub HV lub VH) 3.00
Wide Swath Single (HH lub VV lub HV lub VH) 20.00

Zastosowania

 • zarządzanie kryzysowe
 • detekcja deformacji terenu
 • monitorowanie ruchów ziemi
 • wielkoobszarowy monitoring wycieków ropy i ruchu lodu morskiego
 • monitoring floty oraz detekcja i klasyfikacja infrastruktury transportu morskiego
 • identyfikacja obiektów tj. samoloty, statki, hangary
 • badania naukowe

 • WIĘCEJ...

Zalety

 • dane pozyskiwane niezależne od warunków pogodowych (zachmurzenie, deszcz, mgła)
 • rejestracja bez względu na porę dnia
 • zobrazowania umożliwiają ocenę ruchu powierzchni terenu na obszarach aktywnych sejsmicznie oraz terenach intensywnej eksploatacji górniczej

Nasi Klienci

 • Państwowy Instytut Geologiczny Polskiej Akademii Nauk
 • Lasy Państwowe