Satelitarne zobrazowania radarowe

Od 2011 roku dostarczamy zobrazowania z najlepszych komercyjnych satelitów radarowych. Oferujemy zobrazowania z poczwórną, podwójną lub pojedynczą polaryzacją, w kilku trybach rejestracji oraz w szerokiej gamie rozdzielczości przestrzennej. Duże doświadczenie zdobyliśmy m.in. w projektach realizowanych dla PIG PAN, Lasów Państwowych i wielu innych.

Parametry produktu

Satelita Tryb rejestracji Polaryzacja Rozdzielczość przestrzenna[m]
Cosmo - SkyMed SpotLight Single(HH lub VV) 1.00
StripMap Himage Single(HH lub VV lub HV lub VH) 3.00
StripMap PingPong Dual(HH i VV,HH i HV, VV i VH) 15.00
ScanSAR WideRegion Single(HH lub VV lub HV lub VH) 30.00
ScanSAR HugeRegion Single(HH lub VV lub HV lub VH) 100.00
TerraSAR-X Staring SpotLight Single(HH lub VV) 0.25
High Resolution SpotLight Single(HH lub VV),Dual(HH i VV) 1.00
StripMap Single(HH lub VV),Dual(HH i VV, HH i HV,VV i VH) 3.00
ScanSAR Single(HH lub VV lub HV lub VH) 18.50
Wide ScanSAR Single(HH lub VV lub HV lub VH) 40.00
Radarsat 1 i 2 20 różnych trybów HH, VV, HV, VH 5.00
Kompsat- 5 HighResolution Single(HH lub VV lub HV lub VH) 1.00
Standard Single(HH lub VV lub HV lub VH) 3.00
Wide Swath Single(HH lub VV lub HV lub VH) 20.00

Zalety

 • Dane pozyskiwane niezależne od warunków pogodowych (zachmurzenie, deszcz, mgła);
 • Rejestracja bez względu na porę dnia;
 • Zobrazowania umożliwiają ocenę ruchu powierzchni terenu na obszarach aktywnych sejsmicznie oraz terenach intensywnej eksploatacji górniczej.

Dziedziny zastosowań

 • Zarządzanie kryzysowe — monitoring zagrożeń naturalnych (osuwiska, powodzie);
 • Detekcja deformacji terenu — tworzenie cyfrowych modeli terenu;
 • Monitorowanie ruchów ziemi;
 • Wielkoobszarowy monitoring wycieków ropy i ruchu lodu morskiego;
 • Monitoring floty oraz detekcja i klasyfikacja infrastruktury transportu morskiego;
 • Identyfikacja obiektów tj. samoloty, statki, hangary;
 • Badania naukowe np. geologiczne.

Nasi Klienci

 • Państwowy Instytut Geologiczny Polskiej Akademii Nauk;
 • Lasy Państwowe.

Zobrazowania radarowe

Obrazy radarowe powstają w wyniku rejestracji fal radiowych odbitych od powierzchni Ziemi. Satelity radarowe należą do tzw. grupy sensorów aktywnych, co oznacza, że źródłem emisji fali elektromagnetycznej jest antena zainstalowana na pokładzie statku kosmicznego. Radar jest urządzeniem, które służy do wykrywania oraz określania położenia lub parametrów ruchu obiektów. Wykrywane są te obiekty, które mają zdolność odbijania fal elektromagnetycznych. Systemy radarowe wykorzystują fale mikrofalowe o długości od 1 mm do 1 m. Fale mikrofalowe mogą odbijać się od powierzchni wody, co dodatkowo zwiększa zastosowanie obrazów radarowych. Jakość pozyskiwanego obrazu zależy od szorstkości powierzchni, wilgotności gruntu i przenikalności elektrycznej. W celu uzyskania większej ilości informacji z danych radarowych oraz zwiększenia dokładności przestrzennej stosowana jest polaryzacja lub interferometria. Dzięki temu można wykrywać milimetrowe przemieszczenia np. wywołane ruchami górotworu lub wstrząsami tektonicznymi. Satelity radarowe krążą wokół Ziemi w sposób ciągły. Rewizyta nad danym obszarem z reguły następuje co 11-30 dni. Możliwe jest zwiększenie rozdzielczości czasowej poprzez zastosowanie tzw. misji tandemowej. Zobrazowania radarowe mogą stanowić uzupełnienie danych optycznych, ale równie często wykorzystywane są jako samodzielne dane.

SATELITY RADAROWE

COSMO - SkyMed(Constellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation)
Włoska Agencja Kosmiczna i Włoskie Ministerstwo Obrony sfinansowało konstelację czterech cywilno-wojskowych satelitów radarowych. Pierwszy z nich został umieszczony na orbicie w czerwcu 2007 roku, a ostatni w listopadzie 2010 roku. Każdy spośród czterech wystrzelonych satelitów wyposażony jest w radar o syntetycznej aperturze (SAR) mogący obserwować powierzchnię Ziemi w każdych warunkach atmosferycznych. Pracują one w paśmie X(9,66 GHz). Satelity oferują różne tryby rejestracji z rozdzielczością przestrzenną od 1 m do 100 m. Satelity COSMO - SkyMed mają także możliwość rejestracji w trybie interferometrycznym. Obrazy wykonane przez satelity z tej konstelacji dają możliwość m.in. monitorowania klęsk żywiołowych, środowiska morskiego i przyrodniczego, obserwację kry lodowej i kształtu fal morskich oraz posiadają wiele przydatnych zastosowań wojskowych.

TerraSAR - X(TSX)
TerraSAR - X to pierwszy niemiecki satelita wybudowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Właścicielami TSX są: Niemiecka Agencja Kosmiczna, DLR oraz firma na Airbus D&S. Statek został umieszczony na orbicie polarnej, heliosynchronicznej 15 czerwca 2007 roku, a jego rozdzielczość czasowa wynosi około 11 dni. TSX wykorzystuje do obserwacji radar o syntetycznej aparaturze z aktywną anteną(o wymiarach 4,8×0,8×0,15 m) i pracuje na częstotliwości 9,65 GHz(pasmo X, dł.fali 3,1 cm). W czerwcu 2010 roku do TSX dołączył bliźniaczy satelita TanDEM - X. Ich wzajemne położenie na orbicie w niewielkiej odległości od siebie pozwola na synchroniczną rejestrację w trybie interferometrycznym. Głównym celem misji TanDEM - X jest pozyskanie Numerycznego Modelu Terenu o niespotykanej wcześniej dokładności. Rozdzielczość obrazów z satelity TerraSAR - X wynosi od 1 do 40 m (w zależności od wybranego trybu rejestracji).

Radar TSX może pracować w trzech głównych trybach:

 • Punktowym (spotlight) - rozdzielczość piksela: 1 - 2 m; wielkość sceny: 10x10 km lub 5x10 km;
 • Pasmowym (stripmap) - rozdzielczość piksela: 3 m; wielkość sceny: 30x50 km;
 • Szerokim (scanSAR) - rozdzielczość piksela: 18 m; wielkość sceny: 100x150 km.

RADARSAT 1 i 2
Kanadyjska Agencja Kosmiczna 14 grudnia 2007 roku wystrzeliła na pokładzie statku Soyuz - FG satelitę Radarsat - 2. Satelita posiada radiolokator SAR pracujący w kanale C (5,405 GHz). Szerokość obrazowania zawiera się w przedziale od 20 do 500 km, a rozdzielczość przestrzenna od 3 do 100 metrów. Radarsat - 2 może odpowiednio dostosować rozdzielczość przestrzenną, obrazować teren pod różnymi kątami i wykorzystywać cztery warianty polaryzacji (HH, HV, VH, VV). Obrazy z tego satelity znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. w rolnictwie, kartografii, hydrologii, leśnictwie, oceanografii i geologii. Dostarcza obrazów do badania lodu i monitoringu oceanów oraz wykrywania plam ropy naftowej na powierzchni mórz.

ERS - 1, ERS - 2 (European Remote - Sensing Satellite)
21 kwietnia 1995 roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) umieściła na orbicie okołobiegunowej satelitę teledetekcyjnego ERS - 2. Został on wystrzelony na pokładzie statku Ariane 4 z Gujańskiego Centrum Kosmicznego. Umieszczono go na tej samej płaszczyźnie orbity, na której 17 lipca 1991 umieszczono satelitę ERS - 1 (pierwszego europejskiego satelitę teledetekcyjnego), co pozwoliło na utworzenie misji tandem: ERS - 2 przelatywał nad tym samym punktem na Ziemi dokładnie jeden dzień później niż ERS - 1. ERS - 1 uległ awarii 10 marca 2000 roku i zakończył misję. Misja ERS - 2 została zakończona 5 września 2011 roku. Nadal możliwe jest nabycie archiwalnych zdjęć pozyskanych w misji tandem przez oba satelity. ERS - 1 i ERS - 2 łącznie przez 20 lat zapewniały ciągły napływ danych do obserwacji środowiska naturalnego. Satelity obrazowały z częstotliwością 5,3 GHz kanału C oraz pojedynczą polaryzacją VV. Rozdzielczość przestrzenna wynosiła od 10 do 30 m.

Kompsat - 5
Został wystrzelony na orbitę 22 sierpnia 2013 roku w ramach projektu prowadzonego przez Koreański Instytut Badań Kosmicznych (KARI). Podstawowym celem misji jest zapewnienie zobrazowań radarowych SAR dla systemów informacji geograficznej oraz monitorowanie katastrof naturalnych. Obrazy mogą być rejestrowane w kilku różnych trybach - trzy podstawowe to: High Resolution Mode z rozdzielczością 1 m i szerokością pasa obrazowania 5 km, Standard Mode z rozdzielczością 3 m i szerokością pasa obrazowania 30 km oraz Wide Swath Mode z rozdzielczością 20 m i szerokością pasa obrazowania 100 km. Satelita wykorzystuje cztery tryby polaryzacji–HH, VV, HV i VH. Kompsat - 5 (Arirang - 5) pracuje na częstotliwości 9,66 GHz pasma X.

Inne

To nie wszystkie zobrazowania, jakie oferujemy. Jeśli powyżej nie znalazłeś zobrazowań, które Cię interesują, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Polityki prywatności.
   ROZUMIEM