Zmiany zabudowy i zagospodarowania

Możliwości wykorzystania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w zarządzaniu przestrzenią miejską są ogromne. Na podstawie ortofotomap lotniczych wykonujemy zaawansowane analizy detekcji zmian, jakie zaszły na wybranym obszarze. Analizy mogą dotyczyć wszystkich elementów, które zarejestrowane zostały przez sensor na materiałach teledetekcyjnych takich jak: zabudowa, użytkowanie terenu, wysokość kondygnacji, linie komunikacyjne itp. Dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości analiza jest bardzo dokładna i umożliwia wykrycie wszystkich elementów, które uległy zmianom. Usługa może być realizowana w celu zidentyfikowania zmiany wyłącznie jednego ściśle określonego elementu – np. zabudowy.

Analizy detekcji zmian pozwalają na ocenę, monitorowanie i modelowanie przeszłego, obecnego oraz przyszłego rozwoju miast czy regionów. Podczas detekcji zmian pozyskiwane są informacje dotyczące obszarów, a także dokonywana jest ich klasyfikacja ze względu na pełnione funkcje.

Wyniki analizy stanowią podstawę do przeprowadzenia weryfikacji terenowej samowoli budowlanych lub ujawnionych niezgodności w użytkowaniu gruntów. Analiza identyfikuje wszystkie niezaktualizowane w bazie EGiB obiekty oraz użytki i stanowi podstawę do wszczęcia procedury administracyjnej prowadzącej do zmiany wielkości należnego podatku. Usługa pozwala na uzyskanie dodatkowych środków do budżetu jednostki z tytułu należnych podatków od budynków czy gruntów. Dzięki weryfikacji bazy EGiB ze stanem faktycznym dostarczamy przestrzennych informacji, które nieruchomości należy zweryfikować w terenie i jakich zmian można się tam spodziewać.

Detekcja zmian zabudowy

W ramach usługi identyfikowane są budynki, które uległy: usunięciu, wybudowaniu lub modyfikacji.

Detekcja zmian w użytkowaniu terenu

Usługa obejmuje, m.in. zmiany zachodzące na terenach włączonych w zabudowę mieszkaniową, na których trudno stwierdzić rolnicze użytkowanie terenu; tereny włączone w zabudowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, na których nie stwierdza się rolniczego użytkowania gruntu; tereny, na których prowadzona jest eksploatacja lub magazynowanie kruszywa (żwirownie, odkrywki, składy surowców); występowanie stawów, oczek wodnych i innych zbiorników wodnych; tereny rekreacyjne, ogródki działkowe, działki letniskowe z domkami lub bez; drogi lub tereny sportowe.

Weryfikacja liczby kondygnacji w budynkach

Usługa ta umożliwia identyfikację na terenie gminy czy miasta budynków prywatnych lub komercyjnych, w których nastąpiła zmiana liczby kondygnacji (tzw. nadbudówki) w stosunku do stanu istniejącego w rejestrach administracyjnych.

Dziedziny zastosowań

Produkt przeznaczony dla

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Polityki prywatności.
   ROZUMIEM