Szacowanie szkód w drzewostanach

Gospodarka leśna odbywa się na obszarach wielokrotnie większych. Dzięki wspomaganiu jej przez technologię fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej można znacząco podnieść jej efektywność.

Corocznie wiele Nadleśnictw i Parków zmaga się z uszkodzeniami drzewostanów spowodowanych: wiatrem, gradobiciem, okiścią, pożarem, suszą, a także powodziami czy podtopieniami. Szkody zachodzące w lasach wywoływane mogą być też przez zwierzęta (np. korniki) lub defoliację.

Celem usługi jest analiza szkód tzn. dokładne określenie przyczyny, powierzchni i wielkości uszkodzeń lasu przez badany czynnik, a także analizy wieloczasowe tendencji rozprzestrzeniania się i narastania zjawiska. Usługa obejmuje wykonanie i dostarczenie ortofotomap lotniczych obszaru dotkniętego klęską natychmiast po wskazaniu zasięgu szkód. Zapewnia to dokładne materiały fotogrametryczne niezbędne do wykonania szacowania wielkości uszkodzeń czy obliczania szkód gospodarczych, np. szacowanie sortymentów drewna do pozyskania. Dostarczone ortofotomapy lotnicze są również przydatne do prowadzenia działań gospodarczych w terenie.

Produkt ten może znacznie usprawnić działania jednostek takich jak Lasy Państwowe czy Parki Narodowe, pozwalając na podejmowanie skuteczniejszych i bardziej efektywnych działań. Zobrazowania te sprawdzają się doskonale w sytuacji, gdy szybkość reakcji i czas pozyskania obiektywnych materiałów fotogrametrycznych liczą się szczególnie, a więc gdy na terenie leśnym wystąpią sytuacje klęskowe.

Zalety usługi

 • Dopasowanie planu nalotu do obszaru, na którym zaszły uszkodzenia w celu zredukowania kosztów;
 • Indywidualny dobór rozmiaru piksela zależnie od rodzaju klęski i zasięgu uszkodzeń - możliwe wykonanie ortofotomap o rozmiarze terenowym piksela od 2 do 25 cm, przy czym małe wartości piksela terenowego dostępne są przy wykonywaniu nalotów z drona;
 • W przypadku długotrwałej klęski możliwość monitoringu w określonych interwałach czasowych;
 • Możliwość wykonania wstępnej analizy oszacowania wielkości uszkodzeń na bazie wykonanych ortofotomap lotniczych oraz za pomocą ortofotomap uzyskanych z drona i satelitów;
 • Dostęp do aktualnych, precyzyjnych danych fotogrametrycznych;
 • Zinwentaryzowanie szkód w ciągu kilku dni pozwala na podjęcie natychmiastowych działań naprawczych oraz odzyskanie surowca;
 • Znaczne oszczędności gospodarcze i organizacyjne.

Dziedziny zastosowań

 • Szacowanie szkód;
 • Inwentaryzacja i monitorowanie szkód;
 • Detekcja szkodników.

Nasi Klienci

 • Lasy Państwowe (Regionalne Dyrekcje, Nadleśnictwa);
 • Lasy Parków Narodowych.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Polityki prywatności.
   ROZUMIEM