Ortofotomapy lotnicze

Naloty fotogrametryczne wykonujemy przy pomocy własnego ultralekkiego samolotu. Najważniejszymi produktami jakie otrzymujemy z danych lotniczych są ortofotomapy. Wykonujemy je stosując duże pokrycie podłużne i poprzeczne, które umożliwia przedstawienie wszystkich obiektów w rzucie ortogonalnym, tym samym niwelując martwe pola występujące na obrazie. To właśnie brak przysłoniętych obiektów czyni ortofotomapę bardziej czytelną w stosunku do klasycznie wykonanej ortofotomapy. Wydajność i niskie koszty eksploatacji ultralekkiego samolotu sprawiają, że jesteśmy konkurencyjni nie tylko wobec większych platform załogowych, oferując podobnej jakości opracowania, ale również statków bezzałogowych (UAV), które niejednokrotnie nie sprostają stawianym wymaganiom, zwłaszcza na dużych powierzchniach.

Oferujemy wykonanie ortofotomap w kompozycjach RGB oraz CIR (ang. Color Infrared). Zdjęcia wykonane w zakresie bliskiej podczerwieni dają możliwość uwydatnienia na obrazie konkretnego typu informacji np. o stanie roślinności czy użytkowaniu terenu.

Parametry produktu

 • rozdzielczość terenowa piksela (GSD): od 5 do 35 cm
 • dokładność położenia: nawet trzykrotna wielkość piksela terenowego
 • barwy: zobrazowania rejestrowane w zakresie RGB oraz NIR (kompozycje CIR)
 • format: GeoTIFF
 • układy współrzędnych: WGS-84, PUWG 1992, PUWG 2000
 • przycięcie do arkuszy mapy w wybranej skali
 • pokrycie zdjęciami: w zależności od wymagań Klienta - podłużne nawet do 90%, poprzeczne do 80%

Opcjonalnie wraz z ortofotomapą dostarczamy Numeryczny Model Pokrycia Terenu.

Zastosowania

 • Plan Urządzania Lasu
 • inwentaryzacja szkód (wiatrołomy, gradobicia, podtopienia)
 • uszkodzenia drzewostanów spowodowane żerem szkodników
 • planowanie przestrzenne
 • ortofotomapa promocyjna miast, osiedli, obszarów turystycznych
 • ortofotomapa do geoportali lokalnych
 • inwentaryzacja powykonawcza inwestycji
 • inwentaryzacja sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, przesyłowej gazu
 • rolnictwo (inwentaryzacja plonów, kontrola zasiewów, analizy do celów likwidacji szkód w rolnictwie)

 • WIĘCEJ...

Zalety

 • wysoka rozdzielczość zobrazowań
 • szybki czas opracowania
 • brak martwych pól, obszarów niewidocznych, przysłoniętych przez obiekty wysokie, wystające ponad teren
 • widoczność dróg i duktów leśnych (obiekty nie są przysłonięte przez drzewa)

Nasi Klienci

 • Urzędy Miast/Gmin
 • Lasy Państwowe (Regionalne Dyrekcje, Nadleśnictwa)
 • Koleje Państwowe
 • i inni