Zobrazowania klęskowe

Zobrazowania klęskowe to usługa przygotowana specjalnie dla jednostek Lasów Państwowych w zakresie wsparcia z konsekwencjami sytuacji klęskowych. Corocznie wiele nadleśnictw zmaga się z uszkodzeniami drzewostanów spowodowanych: wiatrem, gradobiciem, okiścią, pożarem, suszą, a także powodziami czy podtopieniami. Proponowana usługa może być wykonana na życzenie Nadleśnictwa w ciągu kilku dni od zaistnienia zdarzenia, przynosząc znaczące oszczędności gospodarcze i organizacyjne.
Celem usługi jest wykonanie i dostarczenie ortofotomap lotniczych obszaru dotkniętego klęską natychmiast po wskazaniu przybliżonego zasięgu szkód.
Usługa zapewnia dokładne materiały fotogrametryczne niezbędne do wskazania obszarów klęskowych, podania pola powierzchni terenu, na którym doszło do uszkodzeń oraz wykonania szacowania wielkości uszkodzeń czy obliczania szkód gospodarczych, np. szacowanie sortymentów drewna do pozyskania.
Dostarczone ortofotomapy lotnicze są również przydatne do prowadzenia działań gospodarczych w terenie.

Parametry usługi

 • indywidualny dobór rozmiaru piksela zależnie od rodzaju klęski i zasięgu uszkodzeń - możliwe wykonanie ortofotomap o rozmiarze terenowym piksela od 2 do 35 cm
 • dopasowanie planu nalotu do obszaru, na którym zaszły uszkodzenia, w celu zredukowania kosztów
 • w przypadku długotrwałej klęski możliwość monitoringu obszaru w określonych interwałach czasowych
 • możliwość wykonania analizy oszacowania wielkości uszkodzeń na bazie wykonanych ortofotomap lotniczych

Dostarczane produkty

 • ortofotomapa lotnicza przycięta do arkuszy w wybranym przez klienta układzie współrzędnych i skali
 • pliki wektorowe w formacie np. shapefile obrazujące położenie, powierzchnię i stopień zniszczeń
 • raport z analizy uszkodzeń

Zalety

 • dostęp do aktualnych, precyzyjnych danych fotogrametrycznych
 • zinwentaryzowanie szkód w ciągu kilku dni pozwala na podjęcie natychmiastowych działań naprawczych oraz odzyskanie surowca
 • znaczne oszczędności gospodarcze i organizacyjne
 • usprawnienie działania jednostek Lasów Państwowych, pozwalające na podejmowanie skuteczniejszych i bardziej efektywnych działań

Widoczność uszkodzeń w zależności od wielkości piksela terenowego

15 cm 50 cm

Weryfikacja bazy EGiB, detekcja zmian zabudowy

Weryfikacja stanu aktualności bazy Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), detekcja zmian zabudowy oraz weryfikacja liczby kondygnacji w budynkach to usługi przygotowane specjalnie dla jednostek samorządu terytorialnego: Urzędów Miasta oraz Urzędów Gminy.

Usługi te, w zależności od potrzeb, wykonywane są w oparciu o aktualną ortofotomapę satelitarną lub ortofotomapę lotniczą, która zostaje dostarczona klientowi wraz z analizą.
Dzięki wykorzystaniu satelitów o bardzo wysokiej rozdzielczości terenowej przeprowadzana analiza jest bardzo dokładna i umożliwia wykrycie praktycznie wszystkich istotnych elementów, które uległy zmianom.
Ortofotomapy lotnicze pozwalają jeszcze dokładniej zidentyfikować zmiany – wykonywane są z rozdzielczością od 2 do 35 cm.

Detekcja zmiany zabudowy

Najpopularniejszą usługą, jaką realizujemy dla klientów administracyjnych jest detekcja zmiany zabudowy. W ramach tej usługi identyfikowane są budynki, które uległy: usunięciu, wybudowaniu lub modyfikacji.

rok 2002 rok 2008

Zmiany w użytkowaniu terenu w latach 2002-2008, uchwycone w wyniku analizy ortofotomap satelitarnych.

Detekcja zmian w użytkowaniu terenu

Analiza detekcji zmian w użytkowaniu terenu obejmuje między innymi zmiany zachodzące na terenach włączonych w zabudowę mieszkaniową, na których trudno stwierdzić rolnicze użytkowanie terenu; tereny włączone w zabudowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, na których nie stwierdza się rolniczego użytkowania gruntu; tereny, na których prowadzona jest eksploatacja lub magazynowanie kruszywa (żwirownie, odkrywki, składy surowców); występowanie stawów, oczek wodnych i innych zbiorników wodnych; tereny rekreacyjne, ogródki działkowe, działki letniskowe z domkami lub bez; drogi lub tereny sportowe.

Detekcja użytkowania gruntów zgodnie lub niezgodnie z bazą EGiB wykonywana w oparciu o ortofotomapę satelitarną.

Weryfikacja liczby kondygnacji w budynkach

Usługa ta umożliwia identyfikację na terenie gminy/miasta budynków prywatnych lub komercyjnych, w których nastąpiła zmiana liczby kondygnacji (tzw. nadbudówki) w stosunku do stanu istniejącego w rejestrach administracyjnych.

Weryfikacja liczby kondygnacji - kolor czerwony oznacza zwiększoną liczbę kondygnacji względem istniejącego rejestru EGiB.

Zastosowania

Wyniki analizy stanowią podstawę do przeprowadzenia przez organy administracji publicznej weryfikacji terenowej samowoli budowlanych lub ujawnionych niezgodności w użytkowaniu gruntów. Analiza identyfikuje wszystkie niezaktualizowane w bazie EGiB obiekty oraz użytki i stanowi podstawę do wszczęcia procedury administracyjnej prowadzącej do zmiany wielkości należnego podatku. Oferowana usługa cieszy się dużym zainteresowaniem w jednostkach administracji publicznej, ponieważ pozwala na uzyskanie dodatkowych środków do budżetu Miasta z tytułu należnych podatków od budynków czy gruntów. Dzięki weryfikacji bazy EGiB ze stanem faktycznym dostarczamy przestrzennych informacji, które nieruchomości należy zweryfikować w terenie i jakich zmian można się tam spodziewać. Mogą one dotyczyć zarówno stanu budynków (nowy budynek, zmodyfikowany, usunięty) oraz zmian dotyczących klasyfikacji gruntów.

Na bazie doświadczeń z dotychczasowo zrealizowanych usług możemy stwierdzić, iż statystyczna nieaktualność baz EGiB z faktycznie istniejącą sytuacją w terenie wynosi od 5 do nawet 20%.

Dostarczane produkty

 • lotnicza lub satelitarna ortofotomapa analizowanego obszaru
 • identyfikacja przestrzenna budynków i użytków, których stan jest nieaktualny
 • tabele z rejestrami zmian
 • pełen raport z analizy wraz z informacjami graficznymi i statystycznymi na temat dynamiki zmian
 • wielkoformatowa mapa ścienna
 • możliwość publikacji materiałów w internecie lub systemie informacji przestrzennej danego Urzędu (dostęp do informacji przez wszystkie Wydziały)

Zalety

 • uzyskanie dodatkowych środków do budżetu Miasta z tytułu należnych podatków od budynków czy gruntów
 • dostarczenie przestrzennych informacji, które nieruchomości należy zweryfikować w terenie i jakich zmian można się tam spodziewać
 • relatywnie niski koszt wykonania usługi w porównaniu z korzyściami jakie przynosi analiza
 • ocena, monitorowanie i modelowanie przeszłego, obecnego i przyszłego kierunku rozwoju miast i regionów
 • wyznaczenie wskaźników charakteryzujących trendy i procesy zachodzące na badanym obszarze
 • rozpoznanie problemów występujących w miastach, opracowanie polityki miejskiej
 • obiektywna dokumentacja rejestrowanego obszaru – opracowania mają charakter metryczny oraz wieloczasowy

Wybrane referencje

 • Urząd Miasta w Gliwicach – Wydział Podatków i Opłat
 • Gmina Miejska Zabrze – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • Urząd Miasta w Łodzi – Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
 • Urząd Miasta Żory – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
 • Urząd Miasta Tychy

Szkolenia

Prowadzimy całą gamę szkoleń branżowych, w czasie których pragniemy przekazać zdobytą przez nas wiedzę praktyczną oraz teoretyczną.

W związku z ciągłym rozwojem technik teledetekcyjnych oraz ich rosnącego zastosowania w wielu branżach w ofercie posiadamy zestaw szkoleń dotyczących przetwarzania i analizy zdjęć satelitarnych oraz lotniczych:

 • podstawy fotointerpretacji
 • zastosowanie technik teledetekcyjnych w gospodarce leśnej

Prowadzimy również szkolenia z zakresu GIS, analiz przestrzennych, technik pomiarów GPS/GNSS oraz przygotowujemy i przeprowadzamy egzaminy ECDL GIS. Nasze szkolenia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie ESRI. W ofercie znajdują się zarówno szkolenia dla początkujących użytkowników, jak i zaawansowanych. Pełna lista szkoleń, szczegółowy program oraz możliwość zapisu dostępna jest na stronie internetowej Działu Szkoleń.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Polityki prywatności.
   ROZUMIEM