Zobrazowania termalne

W ofercie firmy SmallGIS znajdują się zobrazowania termalne. Wykonujemy je z pułapu lotniczego, do rejestracji używając wysokiej klasy kamer termowizyjnych (termalnych). Rejestracja oraz wizualizacja promieniowania podczerwonego odbitego od powierzchni obiektów dostarcza nowych, cennych informacji. Pozwala zauważyć zależności, które są niewidoczne "gołym okiem" oraz te, których nie rejestrują sensory pracujące w widmie światła widzialnego. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych termalnych. Jesteśmy gotowi podjąć się każdego zadania.

Zastosowania

 • inwentaryzacja termiczna hałd
 • wykrywanie ognisk pożarów
 • analiza klimatu miasta – lokalizacja tzw. miejskich wysp ciepła
 • badanie/inspekcja linii przesyłowych wysokiego napięcia pod kątem zużycia materiałów
 • określenie lokalizacji i powierzchni skażeń cieplnych oraz chemicznych wód
 • monitorowanie zbiorników wodnych oraz cieków pod katem zrzutów wody z zakładów przemysłowych
 • wykrycie nielegalnego zrzutu ścieków
 • wykrycie dzikich wysypisk śmieci
 • analiza uwilgotnienia terenu
 • poszukiwanie podziemnych zbiorników wodnych
 • wiele innych zastosowań

 • WIĘCEJ...

Zalety

 • metoda nieinwazyjna
 • możliwość rejestracji w nocy
 • duża rozdzielczość piksela
 • wykonanie map pochodnych
 • krótki czas realizacji (gotowy produkt dostarczony w tydzień od wykonania nalotu)