Zarządzanie przestrzenią miejską

Możliwości wykorzystania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w zarządzaniu przestrzenią miejską są ogromne. Począwszy od ortofotomap i zdjęć promujących atrakcje turystyczne miast do zaawansowanych analiz umożliwiających kontrolę zabudowy, kontrole wymiaru podatków od nieruchomości oraz lokalizacje dzikich wysypisk śmieci. Zobrazowania z pułapu lotniczego i satelitarnego pozwalają widzieć kompleksowo i pomagają w planowaniu przestrzennym.

Poniżej przykładowe zastosowania i proponowane przez nas materiały.