Prace badawcze i projekty naukowe

Wszystkie oferowane przez nas produkty z powodzeniem można użyć jako dane źródłowe lub pomocnicze w pracach badawczych i projektach naukowych. Przy dostarczeniu ortofotomapy lotniczej lub zobrazowań satelitarnych możemy zaproponować dodatkowe, niestandardowe parametry. Podejmujemy również współpracę z jednostkami naukowymi oraz sami realizujemy prace badawcze na zlecenie klientów. Dzięki ambitnym projektom cały czas doskonalimy nasze technologie.